WebCamera   

Klikk på linken under og du kommer til WebCamera fra Ness som viser Skutvik i bakgrunnen.

www.denvillesau.no/images/Nescam.jpg

Webcamerasiden er ikke operativ for tiden.