Om oss

Nes områdetiltak hadde fått utarbeidet en plan for nedbeiting av området i samarbeid med NIBIO på Tjøtta. Planen var klar, men det var ingen som hadde muligheten for å sette igang. Vi grep da sjansen og staret opp Den Ville Sau som en hobby vi skulle ha i mange år, også etter at vi var blitt pensjonister.

Det er fantastisk å jobbe med dyr, så valget falt på en gruppe sau som er forholdsvis enkel å ha med å gjøre. 

Gammelnorsk utegangarsau eller villsau passer godt inn mye av den norske naturen. Hos oss skal dyra beite i Nessmarka, et perfekt område som grenser til sjø på flere kanter, åpne lyngheier, litt myr, mye åpne områder med einer, tjern og små bekker.

Vi har bygd leskjul til sauene slik at de kan gå ute året rundt. Har gjerdet inn innmarka og gjerdet mot bebyggelsen, tilsammen flere kilometer.

Sauen får i all hovedsak tørrhøy og litt kraftfor om vinteren. De beiter på innmarka som er inngjerdet og hele utmarka. Vi regner med at det skal det være plass opp til 100 dyr i området. Vi har startet opp med 2 værer fra Rognan og 21 søyer fra Steigen.